Včelařský kroužek Kladruby

16. 2. 2023 O senzorech

V Kladrubech (u Stříbra) je jeden ze 4 kroužků, se kterým jsme se na přelomu 2022/2023 dohodli na zapůjčení úlové váhy. Jak s ní pracují a co je k tomu vedlo? Přečtěte si níže i jejich hodnoty a co je na včelaření nejvíce baví. Váhu mají úplně čerstvě, takže během jara se můžete těšit na pokračování tohoto textu, kdy se vrátíme k tomu, co jim to dává a jak se jim s tím pracuje. 

4.jpeg


Kde bydlí vaše včely? 

Kladruby jsou malé město na západě Čech. Proto si dovolím říci, že naše včely bydlí téměř v otevřené krajině. Včely ve své doletové vzdálenosti mají jak pastvu městskou - zahrady okrasné i ovocné, městské lesoparky, tak i pastvu na polích a ve smíšených lesích. Díky této rozmanitosti a díky tomu, že se školními včelami nekočujeme, nikdy nedosahujeme jednodruhových medů. V našem případě to ale ani není naším cílem. Naopak, této rozmanitosti využíváme k poznávání přírody a rostlin v okolí včelína.

Co je pro vás v kroužku důležité? 

Byť se oficiálně jmenujeme Včelařský kroužek mládeže, v Kladrubech jsme více známí pod názvem Přírodovědno-včelařský kroužek. Snažíme se dětem předávat radost ze včelaření, z chovu hmyzu, který bez nás žít dokáže, ale my bez něj ne.


Chceme, aby děti porozuměly potřebám včel, aby získaly cit k přírodě, respektovaly přirozené přírodní procesy, aby pochopily, že s některými nepříznivými vlivy nelze bojovat, ale lze je usměrňovat. Seznamujeme děti s různými způsoby chovu včel. Ať už tradičními, klasickými, tak i tzv. alternativním. Samozřejmostí je, aby děti porozuměly jak kladům, tak i rizikům jednotlivých způsobů.


Naší snahou je, aby děti, které chovají sice hmyz, dokonce bodavý hmyz, zakusily radost z jeho chovu, nejen pokud budou znát včelařská fakta, ale i pokud porozumí přírodním zákonitostem. Aby věděly, že nikde není stanovena jediná správná cesta chovu včel, každému vyhovuje něco jiného. Důležité ale je neubližovat svým včelstvům, neubližovat sousedovým včelstvům, respektovat přírodu a chránit i ostatní opylovatele. 

1.jpeg

Co vám v kroužku dělá největší radost?

Radost a nadšení dětí, které přijdou jako nováčci na kroužek tzv. “včelami nepolíbené” a těší se na každou návštěvu včelnice, na každou vycházku do přírody.
Občas se nám mi i stalo, že z dětí s největším strachem ze včel se staly jedni z nejnadšenějších včelařů.

Máte nějaké ponaučení, které vám včely daly/dávají? 

Respekt, obrovský respekt k životu hmyzu, který je na naší planetě o mnoho milionů let déle, než my.

Co vás zaujalo na možnosti mít v kroužku úlovou váhu a senzor? 

Tak, jako seznamujeme děti s různými způsoby chovu včel (viz. výše), tak jim i ukazujeme vývoj včelaření. Úlová váha je krok do 21. století, ve kterém se všichni pohybujeme. A pokud máme techniku, která nám může zjednodušit a zkvalitnit práci na úkor zvýšení komfortu chovaných včel, proč toho nevyužít?

3.jpeg


Popíšete, co vám to zatím přináší? 

Váhu máme instalovanou zatím necelý týden. Proto naším přínosem je zatím pozorování dat a učení se v nich číst.

Můžou se mladí včelaři koukat do aplikace i doma anebo s ní pracujete jen na kroužku? 

Zatím plánujeme pracovat s aplikací na kroužku, z důvodu velmi krátkého termínu od instalace váhy. 

Jaký další rozvoj vás v kroužku láká a chcete vyzkoušet?

Zatím velké plány do budoucna nemáme. Nyní jsme spíš natěšeni na data ze zapůjčené úlové váhy, z jejich zpracování a zakomponování do naší práce. 

2.jpeg