Forsage.eco

Potřebujeme ještě několik dnů na to, abychom spustili novou verzi webu včelí Forsage neziskovky. Jste zvědaví, co jsme pro vás připravili? Tak se sem rozhodně zanedlouho vraťte!
Prozatím se můžete přidat do facebookové skupiny Včelí věda, kde budeme sdílet různé včelí projekty a průběžné výsledky výzkumu.

Hlavním cílem spolku je:

 • Rozvíjet výzkum související s poznáním a pochopením života včely medonosné;
 • Podpora začínajících včelařů a projektů firemních včel
 • účast na definici datového standardu pro ukládání a výměnu dat z včelích úlů mez výzkumnými institucemi a univerzitami
 • Zpřístupnění získaných dat z včelích úlů pro včelaře a výzkumné instituce, tzn. podpora občanské vědy
 • Prezentovat výsledky výzkumu na přednáškách a konferencích
 • Podpora a vlastní účast v národních i mezinárodních soutěžích, pořádání propagačních a předváděcích akcí v rámci popularizace včelařství a prezentace sponzorů spolku
 • Podpora členů spolku, rozvoj včelařství jako využití volného času, rozvoj včelařství obecně, osvětová činnost, reprezentace nejen v rámci republiky ČR
 • Prezentace ověřených informací, publikace a poradenství v oblasti včelařství a obecně udržitelnosti, pořádání workshopů a seminářů.

Pro koho tu jsme?

 • Začínající včelař

  Včelařím, ale pořád mám spoustu otázek a chci někoho, kdo mi poradí

 • Školy/školky

  Jak se na můj chleba dostal med aneb jak jsou včely důležité v životě školáka a předškoláka

 • Firemní akce

  Jak se dostal med do naší kuchyňky a proč v plastovo-hliníkové krabičce. Proč jsou pro společnost důležité včely?

 • Výzkum

  Chceme podporu a zařízení, pro měření experimentů životních projevů včel.

Kontakt

Předseda
Martin Špaňhel
martin@forsage.net

Forsage.eco z.s.
IČO: 08980144
Sídlo: Křenová 89/19, Brno, 602 00
Účet: 2801791083/2010

Kalendář akcí

Přesunout se na začátek