Forsage.eco

Účelem spolku je sdružovat osoby se zájmem o zachování a rozvoj populace včely medonosné, ochranu jejího přirozeného prostředí, osvětu v této oblasti a se zájmem o ochranu přírody a krajiny.

Hlavním cílem spolku je:

 • Rozvíjet výzkum související s poznáním a pochopením života včely medonosné;
 • Podpora začínajících včelařů a projektů firemních včel
 • účast na definici datového standardu pro ukládání a výměnu dat z včelích úlů mez výzkumnými institucemi a univerzitami
 • Zpřístupnění získaných dat z včelích úlů pro včelaře a výzkumné instituce, tzn. podpora občanské vědy
 • Prezentovat výsledky výzkumu na přednáškách a konferencích
 • Podpora a vlastní účast v národních i mezinárodních soutěžích, pořádání propagačních a předváděcích akcí v rámci popularizace včelařství a prezentace sponzorů spolku
 • Podpora členů spolku, rozvoj včelařství jako využití volného času, rozvoj včelařství obecně, osvětová činnost, reprezentace nejen v rámci republiky ČR
 • Prezentace ověřených informací, publikace a poradenství v oblasti včelařství a obecně udržitelnosti, pořádání workshopů a seminářů.

Pro koho tu jsme?

 • Začínající včelař

  Včelařím, ale pořád mám spoustu otázek a chci někoho, kdo mi poradí

 • Školy/školky

  Jak se na můj chleba dostal med aneb jak jsou včely důležité v životě školáka a předškoláka

 • Firemní akce

  Jak se dostal med do naší kuchyňky a proč v plastovo-hliníkové krabičce. Proč jsou pro společnost důležité včely?

 • Výzkum

  Chceme podporu a zařízení, pro měření experimentů životních projevů včel.

Kontakt

Předseda
Martin Špaňhel
martin@forsage.net

Forsage.eco z.s.
IČO: 08980144
Sídlo: Křenová 89/19, Brno, 602 00
Účet: 2801791083/2010

Kalendář akcí

Přesunout se na začátek